Dlaczego psy załatwiają się w domu?…

Powody tego problemu mogą być natury fizjologicznej lub psychologicznej. Odchody nie  są  dla  psa  czymś  obrzydliwym,  ale  informacją  zapachową,  dlatego  pies nie  może  zanieczyszczać  mieszkania „na  złość”  ludziom. Znaczenie  moczem przez  samce  jest środkiem  komunikacji,  zazwyczaj   ma  miejsce  w  przypadku konfliktów  hierarchicznych  pomiędzy  psem  a  właścicielem. Znakowanie  może nasilać się,  gdy  coś  zmienia  się  w  codziennym  funkcjonowaniu  np.  do  domu przychodzą  w  gości  ludzie  lub  inne  psy,  zwłaszcza  płci  męskiej.  Czasami pozostawia również odchody w widocznym miejscach w domu. Problem wynika z niewłaściwych  relacji  pomiędzy  psem  i  właścicielami.  Konieczna  jest  w  takim przypadku  są  zmiany  reorganizacyjne,  niekiedy  bardzo  radykalne.  Dotyczą  one zasad życia  codziennego,  które  musząbyć  zrozumiałe  dla  psa,  niezmienne  i  w sposób   jednoznaczny   określać   jego   miejsce   w   rodzinie. mającym   na   celu unaocznienie pozostałym członkom stada (rodzinie) kto jest w niej ważny. Bezwzględnie wymaga ustawienia hierarchii.

 

KIEROWNA REGRESJA SPOŁECZNA PSA … Czyli ustawienie hierarchii

  • Posiłek pies dostaje zawsze po właścicielu.
  • Jesli warczy przy próbie zabrania miski, zabieramy ją. Nigdy nie wolno się wycofać po warknięciu!!! Przez jakiś czas możemy psa karmić z ręki, żeby wiedział że to pani rządzi jedzeniem, nie on.
  • Wszelkie kontakty z psem inicjuje właściciel, NIgdy PIES!
  • Psu nie wolno kłaść się w przejściach, ciągach komunikacyjnych – przejmuje w ten sposób kontrolę nad otoczeniem. Trzeba wydać mu polecenie, by poszedł na wskazane przez panią miejsce.
  • Nie tolerujemy żadnych zachowań seksualnych.
  • Zabraniamy psu znaczenia terenu podczas spacerów. Po wyjściu z domu idziemy szybkim krokiem, trzymając psa na krótkiej smyczy i dopiero potem pozwalamy mu oddać mocz. Wracamy znów na krótkiej smyczy.
  • Niewskazane są są wszelkie zabawy w przeciąganie sznurka lub próby odbierania zabawek. Jest to bowiem próba sił między psem a właścicielem.

Warto zastosować : ograniczenie przestrzeni, ścisły harmonogram karmienia i spacerów

DOMINANT

Robi to na co ma ochotę, śpi kiedy chce i gdzie chce, narzuca sposób oraz czas kontaktu i zabawy, wykazuje agresywność rywalizacyjną o pożywienie, miejsce lub przedmioty. Kładzie głowę lub łapę na osobnikach podporządkowanych, je powoli, nie wykonuje poleceń kiedy mu się nie chce.

KARA

  1. Położenie dłoni w strefie dominacyjne (na głowie lub karku)
  2. Ignorowanie psa, absolutnie nic do niego nie mówić, nawet nie patrzeć
  3. Fizyczna izolacja (zamknięcie psa w innym pomieszczeniu)